Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС

При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС, швидкопрогресуючому ГН застосовується щоденно 3 дні підряд чи 3 рази через день, в подальшому можливо продовження сеансів 1 раз на тиждень.

Інші заходи

Корекція дисбіозу (пробіотики, мультипробіотики типу сімбітера).

Ентеросорбція (ентеросгель, інші).

МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ

Програмне лікування основного захворювання

Гострий ГН з підтвердженною стрептококовою етіологією:

антибактеріальна терапія 2-4 тижня, при збереженні надалі титру АСЛ-О> 600 ОД - біцілінотерапія протягом 6 місяців,

нестероїдні протизапальні препарати 2 тижня,

симптоматична терапія 4-6 тижнів,

інгібітори АПФ.

Гострий гломерулонефрит з ізольованим сечовим та нефритичним синдромом:

терапія, спрямована на провокуючий фактор - 2-4 тижня,

симптоматична терапія 4-6 тижнів.

патогенетична терапія

Препарат Тривалість Примітки
Нестероїдні протизапальні препарати 2 тижня доцільно призначати при протеїнурії >0,5 г/доба, обмежено - при Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС захворюваннях шлунково-кишкового тракту, гіпертензії
Антикоагулянти прямої дії, або тиклопедін (клопідогрель), чи антиагреганти 4-6 тижнів при високій активності процесу
Інгібітори АПФ або ділтиазем, чи АРА 6-12 місяців при сечовому синдромі з наявністю протеїнурії (<1г/доба)
Інгібітори АПФ+ ділтиазем чи АРА 6-12 місяців при сечовому синдромі з переважанням протеїнурії (>1 г/доба)
Делагіл 12-18 місяців при еритроцитурії > 40-60х10³/мл
Глюкокортикоїди 4 тижні в терапевтичній дозі (див. "Протоколи лікування нефротичного синдрому") без переходу на підтримуючу терапію при протеїнурії >1,5 г/доба

Гострий гломерулонефрит з НС, НС з гематурією та/чи гіпертензією:

Згідно "Протоколів діагностики і лікування нефротичного снндрому".

Хронічний гломерулонефрит, гематурична форма:

Препарат Тривалість Примітки
Період загострення Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС
Глюкокортикоїди в поєднані с цитостатичними препаратами 4-6 тижнів в терапевтичній дозі та 4-8 тижнів підтримуючої терапії (див. "Протоколи лікування нефротичного синдрому") при протеїнурії >2,0 г/доба та масивній еритроцитурії
Період ремісії
Інгібітори АПФ, ділтиазем, АРА в монотерапії чи комбінації від 6-12 місяців при сечовому синдромі з протеїнурією >1 г/доба, гіпертензії або зниженні функції нирок
Протиліпідна терапія тривало (при можливості постійно) при високому індексі атерогенності
Делагіл 12-18 місяців при еритроцитурії >40-60х10³/мл
Мембраностабілізатори 2 тижні - 2 місяці

Хронічний гломерулонефрит, нефротична та змішана форми:

Згідно "Протоколів діагностики і лікування нефротичного снндрому".

5.1.7. Швидкопрогресуючий ГН:

використовуються протоколи, прийняті для дорослих хворих.

Протокол Примітки
4-х компонентна схема (P. Kincaid-Smith Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС): преднізолон 1мг/кг/доба щоденно чи через день 6 місяців+хлорбутін 0,2-0,25 мг/кг/доба 6 тижнів, потім 0,1-0,125 мг/кг/доба 6 місяців+гепарін 150-250 ОД/кг/доба 4-6 тижнів+курантіл 2-5 мг/кг/доба 1-3 місяців призначається при відсутності технічних умов для проведення "пульс"-терапії чи в ініціальній терапії
"Пульс"-терапія метілпреднізолоном з наступним лікуванням преднізолоном та цитостатиком за протоколами, прийнятими для НС, при можливості – проведення плазмаферезу
Синхронна терапія: ”пульс”-терапія метипредом і циклофосфаном на фоні звичайних доз преднізолону, при можливості – проведення плазмаферезу
Преднізолон 60 мг/доба до покращення стану з наступним зниженням протягом 12 тижнів чи "пульс"-терапія метипредом по 1 г/доба 3-5 днів з переходом на звичайні дози ГК+ циклофосфан Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС 2-3 мг/кг/доба протягом 10 тижнів+плазмаферезщоденно № 10-14, при стабілізації процесу - інгібітори АПФ тривало при 1 типі ШПГН (з антитілами до базальної мембрани), в разі креатинінемії >0,6 мкмоль/л імуносупресія малоефективна, показано проведення гемодіалізу
"Пульс"-терапія метипредом по 1 г/доба 3-5 днів, потім преднізолон 60 мг/доба до покращення стану з наступним зниженням протягом 12 тижнів+ при системному червоному вовчаку та кріоглобулінемії - циклофосфан 2-3 мг/кг/доба протягом 10 тижнів чи "пульс"-терапія в дозі 400-600 мг довенно один раз на 2-4 тижні+плазмаферез при кріоглобулінемії+ альфа-інтерферон при HCV при 2 типі ШПГН (імунокомплексному)
Преднізолон 60 мг/доба до покращення стану, потім зниження протягом 12 тижнів чи "пульс"-терапія Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС+ циклофосфан2-3 мг/кг/доба протягом 10 тижнів з переходом на підтримуючу терапію циклофосфаном або400-600 мг один раз довенно в 2-4 тижні не менше 3 місяців, потім - 1 раз на 2-3 місяці протягом 6-18 місяців+плазмаферез №7-10 за 2 тижні при швидкому розвитку ниркової недостатності при 3 типі ШПГН (ANCA+)

5.1.8. Особливості лікування в залежності від морфологічного типу ГНА. При відсутності НС:

Застосовуються схеми, викладені в пунктах 5.1.2, 5.1.4 (згідно клінічного варіанту).

При мезангіокапілярному ГН і мембранозній нефропатії на фоні набутих захворювань (дифузних захворюваннях сполучної тканини, системних васкулітах, хворобах обміну речовин) патогенетичне лікування не проводиться, доцільна терапія основної патології. При первинному ГН, представленому прогностично несприятливими морфологічними субстратами (мезангіокапілярний ГН, мембранозна нефропатія) можливо Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС проведення активної тривалої імуносупресивної терапії ГК та алкілуючими агентами за протоколами, прийнятими для НС.

При екстракапілярному ГН показана "пульс" терапія преднізолоном та/чи циклофосфаном.

При фібропластичному ГН чи наявності ознак склерозування - обмежене застосування глюкокортикоїдів, призначення терапевтичних доз цитостатиків на цикловій дачі преднізолону (без попереднього чи паралельного лікування високими дозами ГК), подовження тривалості цитостатичної терапії.

Б. При наявності НС:

лікування згідно протоколу, прийнятому для НС.

При частому рецидуванні чи гормонорезистентності, при ускладненні від терапії алкілуючими агентами, особливо при хворобі мінімальних змін і фокальносегментарному гломерулосклерозі, застосовується циклоспорін А (чи інші селективні імунодепресанти).

"Пульс"-терапію преднізолоном та/чи циклофосфаном рекомендовано проводити при наявності Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС фокальносегментарного гломерулосклерозу, мезангіокапілярному ГН, мембранозній нефропатії.

При вичерпаних можливостях ГК та цитостатичної терапіїзастосовуються схеми, викладені в пункті 5.1.4.

Лікування ускладненнь основного захворювання

Ускладнення Контроль стану Основні лікувальні заходи
Гіповолемічний шок Контроль артеріального тиску, пульсу, частоти дихання, годинного діурезу, температури тіла, аналізу крові загального, тромбоцитів, часу згортання, гематокріту, кислотно-лужного стану, електролітів, сечовини, креатиніну крові, коагулограми, ЕКГ, консультація реаніматолога Інфузійна терапія (реополіглюкін, поліглюкін на глюкозі, альбумін 10-20% з розрахунку 10-15 мл/кг швидко, в кінці - струйно лазікс 3-5 мг/кг), довенно гідрокортізон чи метілпреднізолон 5-7 мг/кг і більше, корекція метаболічного ацидозу (4% розчин бікарбонату натрія), свіжозаморожена плазма, антикоагулянти
ДВС-синдром Контроль артеріального тиску, пульсу, аналізу крові загального, тромбоцитів Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС, часу згортання, гематокріту, кислотно-лужного стану, електролітів, коагулограми, продуктів деградації фібрину, консультація гематолога Лікування відповідно до стадії
Гостра ниркова недостатність Згідно протоколу діагностики і лікування Згідно протоколу лікування
Серцева недостатність Згідно протоколів, прийнятих для діагностики і лікування невідкладних станів, консультація реаніматолога Згідно протоколу лікування
Тромботичні ускладнення Клінічний нагляд аналіз крові загальний, тромбоцити, гематокріт, коагулограма, визначення продуктів деградації фібрину, протамінсульфатний та етаноловий тести, УЗД, доплерографія, консультація гематолога Водне навантаження, руховий режим, тромболітики довенно (стрептокіназа, урокіназа), свіжезаморожена плазма, антикоагуляти, антиагреганти, вазоділятатори, місцево - гепарінова мазь
Ангіоспастична енцефалопатія (ниркова еклампсія) Контроль артеріального тиску, спостереження окуліста, консультація невролога Довенно допамін, у Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС важких випадках - нітропруссід натрію 0,5-0,8 мкг/кг в хвилину, еуфіллін, лазікс, седуксен 0,3-0,5 мг/кг, натрію оксибутірат 100-150 мг/кг, 25% розчин сульфату магнію, гепарінотерапія, киснетерапія

Побічні дії та ускладнення при застосуванні препаратів, що використовуються при програмній терапії, їх корекція.

Побічні дії та ускладнення залежать від дози та характеру препарату, індивідуальних особливостей дитини (стану рецепторів до ГК, нейроендокрінної регуляції, обміну речовин, тощо), характеру захворювання.

Побічні дії та ускладнення ГК та ЦС терапії викладено в "Протоколах діагностики та лікування нефротичного синдрому".

Побічні дії та ускладнення терапії делагілом

Побічний ефект, ускладнення Методи діагностики та контролю Профілактика та корекція
Зниження гостроти зору, ретінопатія, катаракта Спостереження у окуліста Лікування у Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС окуліста, зменшення дози чи відміна препарату
Токсичний гепатит Аналіз крові загальний, печінкові проби, білково-осадові проби, визначення лужної фосфатази, амілази крові, вірусологічні дослідження маркерів гепатитів, УЗД органів черевної порожнини, консультація гастроентеролога, інфекціоніста Дезинтоксикація, мембраностабілізатори, гепатопротектори, антиоксиданти, поліпшення мікрогемо- та лімфоциркуляції, в разі необхідності – відміна делагілу
Диспепсичні явища Копрограма, аналіз кала на дисбіоз, ендоскопія, консультація гастроентеролога Корекція дози препарату, детоксикація, антациди, спазмолітики, корекція дисбіозу
Зміна кольору волосся Клінічний огляд Має тимчасовий характер

Побічні дії та ускладнення терапії інгібіторами АПФ

Побічний ефект, ускладнення Методи діагностики та контролю Профілактика та корекція
Сухий кашлюк (частіше - при застосування каптопрілу) Клінічний огляд Призначення препартів Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС заліза, в разі необхідності - зміна чи відміна препарату
Гіпотонія Контроль артеріального тиску Корекція дози препарату
Ангіоневротичний набряк Клінічний огляд Відміна препарату, десенсибілізуюча, детоксикаційна терапія, діуретики
Гіперкаліемія Клінічний огляд, ЕКГ, контроль електролітного стану крові Залужуючі заходи, водне навантаження+лазікс, довенно інсулін, кальцій, бікарбонат натрія, в важих випадках - гемодіаліз
Зростання вмісту азотистих речовин крові Контроль вмісту креатиніну та сечовини крові Обережне призначення у хворих з ознаками ниркової недостатності, зменшення дози чи заміна препарату, детоксикація
Лейкопенія (частіше - при застосуванні каптоприлу) Клінічний аналіз крові, консультація гематолога Зміна препарату, стимулятори лейкопоезу
Диспепсичні явища Копрограма, аналіз кала на дисбіоз, ендоскопія, консультація гастроентеролога Корекція дози препарату Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС, детоксикація, антациди, спазмолітики, корекція дисбіозу
Алергічні реакції Клінічний огляд, консультація алерголога Десенсибілізуюча терапія, дезинтоксикація, водне навантаження, зміна чи відміна препарату
Токсичний гепатит Аналіз крові загальний, печінкові проби, білково-осадові проби, визначення лужної фосфатази, амілази крові, вірусологічні дослідження маркерів гепатитів, УЗД органів черевної порожнини, консультація гастроентеролога, інфекціоніста Дезинтоксикація, мембраностабілізатори, гепатопротектори, антиоксиданти, поліпшення мікрогемо- та лімфоциркуляції, зміна чи відміна препарату

Побічні дії та ускладнення терапії АРА

Побічний ефект, ускладнення Методи діагностики та контролю Профілактика та корекція
Гіпотонія Контроль артеріального тиску Корекція дози препарату
Урікозурія Клінічний аналіз сечі, дослідження транспорту солей Водне навантаження, дієта, ензімотерапія, фітотерапія, в разі необхідності - зміна препарату
Порушення серцевого ритму Клінічний Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС огляд, ЕКГ, контроль електролітів крові, консультація кардіолога За протоколами, прийнятими в кардіології
Анемія Аналіз крові загальний, консультація гематолога Відміна чи зменшення дози, стимулятори еритропоезу
Тромбоцитопенія Аналіз крові загальний з визначенням тромбоцитів, консультація гематолога Відміна чи зменшення дози, стимулятори тромбопоезу

Побічні дії та ускладнення терапії блокаторами кальцієвих каналів

Побічний ефект, ускладнення Методи діагностики та контролю Профілактика та корекція
Погіршення залишкової функції нирок при хронічній нирковій недостатності Контроль вмісту креатиніну та сечовини крові Обережне призначення у хворих з ознаками ниркової недостатності, детоксикація, зменшення дози чи заміна на препарат дігідропропиірідінового ряду, комбінація з АРА чи інгібіторами АПФ

Побічні дії та ускладнення терапії гіполіпідемічними засобами

Побічний Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС ефект, ускладнення Методи діагностики та контролю Профілактика та корекція
Судинні реакції (нікотінова кислота) Клінічний огляд Має тимчасовий характер
Диспепсичні явища Копрограма, аналіз кала на дисбіоз, ендоскопія, консультація гастроентеролога Корекція дози препарату, детоксикація, антациди, спазмолітики, корекція дисбіозу
Зростання рівня АлТ Контроль печінкових проб Має тимчасовий характер, детоксикація
Токсичний гепатит Аналіз крові загальний, печінкові проби, білково-осадові проби, визначення лужної фосфатази, амілази крові, вірусологічні дослідження маркерів гепатитів, УЗД органів черевної порожнини, консультація гастроентеролога, інфекціоніста Дезинтоксикація, мембраностабілізатори, гепатопротектори, антиоксиданти, поліпшення мікрогемо- та лімфоциркуляції, в разі необхідності – відміна терапії

Побічні дії та ускладнення терапії антиагрегантами, антикоагулянтами

Побічний ефект, ускладнення Методи діагностики та контролю Профілактика Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС та корекція
Кровотеча, геморагічні ускладнення Контроль часу згортання крові, протромбінового індексу, коагулограми, консультація гематолога, в разі необхідності - хірурга Гемостаз згідно протоколів, прийнятих в гематології, призначення гепарінів з низькою молекулярною вагою
Тромбоцитопенія Аналіз крові загальний з визначенням тромбоцитів, консультація гематолога Відміна чи зменшення дози, стимулятори тромбопоезу
Почервоніння обличчя Клінічний огляд Має тимчасовий характер
Селективний гіперальдостеронізм з гі­перкаліемією Клінічний огляд, ЕКГ, контроль електролітного стану крові, консультація ендокринолога Залужуючі заходи, водне навантаження+лазікс, довенно інсулін, кальцій, бікарбонат натрія
Остеопороз Рентгенологічне дослідження, УЗД кісток, визначення екскреції кальцію з сечею, визначення електролітів крові, лужної фосфатази, денсітометрія, консультація ортопеда Корекція дози ГК Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС, призначення препаратів кальцію, вітаміна Д, анаболічних препаратів (в стадії ремісії), ортопедичні заходи, лікувальна фізкультура
Алергічні реакції (гіпертермія, міалгія, висипка) Клінічний огляд, консультація алерголога Десенсибілізуюча терапія, дезинтоксикація, водне навантаження, зміна чи відміна препарату

Побічні дії та ускладнення терапії діуретиками

Побічний ефект, ускладнення Методи діагностики та контролю Профілактика та корекція
Гіповолемія, гіпотонія Контроль артеріального тиску, пульсу, годинного діурезу, аналізу крові загального, гематокріту, кислотно-лужного стану, електролітів, ЕКГ Регідратація, довенно ГК, харчова сіль та калій per os, корекція дози препаратів
Гіпокаліемія, метаболічний алкалоз Контроль годинного діурезу, аналізу крові загального, гематокріту, кислотно-лужного стану, електролітів, ЕКГ 4% розчин бікарбонату натрію довенно чи per os, регідратація Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС, харчова сіль та калій per os, корекція дози препаратів
Порушення толерантності до глюкози Визначення рівня глікемії, глюкозурічний профіль, консультація ендокринолога Дієта, корекція дози чи зміна препарата, ліпотропні препарати
Зростання вмісту азотистих речовин крові Контроль вмісту креатиніну та сечовини крові Обережне призначення у хворих з ознаками ниркової недостатності, зменшення дози чи заміна препарату, детоксикація
Алергічні реакції, фотосенсибілізація Клінічний огляд, консультація алерголога Десенсибілізуюча терапія, дезинтоксикація, водне навантаження, зміна чи відміна препарату
Гострий тубуло-інтерстиційний нефрит Згідно протоколів діагностики інтерстиційного нефриту Згідно протоколів лікування інтерстиційного нефриту
Диспепсичні явища Копрограма, аналіз кала на дисбіоз, ендоскопія, консультація гастроентеролога Корекція дози препарату, детоксикація, антациди, спазмолітики Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС, корекція дисбіозу

Побічні дії та ускладнення терапії нестероїдними протизапальними препаратами

Побічний ефект, ускладнення Методи діагностики та контролю Профілактика та корекція
Шлунково-кишкова кровотеча Клінічний нагляд, аналіз кала на приховану кров, ендоскопічне дослідження, аналіз крові загальний, коагулограма, консультація гастроентеролога, хірурга Прийом препаратів після їжі, дієта, відміна препарату, гемостаз за протоколами лікування шлунково-кишкової кровотечі
Стоматит Клінічний огляд, консультація стоматолога Місцеві заходи
Васкуліт Клінічний огляд, аналізи крові загальний та біохімічні для виключення системного процесу, консультація алерголога, гематолога Відміна препарату, десенсибілізуюча та дезінтоксикаційна терапія, мембраностабілізатори
Нейтрофілопенія, тромбоцитопенія, гемолітична анемія Аналіз крові загальний з лейкоцитарною формулою, тромбоцитами, ретікулоцитами, консультація гематолога Зменшення дози чи відміна препарату, лікування Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС за протоколами гематологічної клініки
Гіперкаліемія Клінічний огляд, ЕКГ, контроль електролітів крові Залужуючі заходи, водне навантаження+лазікс, довенно інсулін, кальцій, бікарбонат натрія, в важих випадках - гемодіаліз
Зниження клубочкової фільтрації Контроль вмісту креатиніну та сечовини крові, кліренсова проба Обережне призначення у хворих з ознаками ниркової недостатності, зменшення дози чи відміна препарату, детоксикація
Алергічні реакції Клінічний огляд, консультація алерголога Десенсибілізуюча терапія, дезинтоксикація, водне навантаження, зміна чи відміна препарату

Невідкладна допомога

Показання до переведення у відділення інтенсивної терапії:

екстракорпоральна детоксикація при вичерпаних можливостях консервативної терапії,

ультрафільтрація при вичерпаних можливостях традиційної терапії діуретиками ,

плазмаферез при синхронній терапії,

гостра ниркова недостатність,

ускладнення захворювання - гіповолемічний шок, ДВС Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС-синдром, ангіоспастична енцефалопатія, тощо.

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ

Безпосередній ефект лікування оцінюється на 3 місяці від початку терапії як

повна клініко-лабораторна ремісія (повна нормалізація показників),

часткова клініко-лабораторна ремісія (відсутність набряків, відновлення функції нирок, зменшення протеїнурії, гематурії),

відсутність позитивної динаміки,

перехід в інший клінічний варіант ГН.

Найближчий результат терапії оцінюється на кінець 1 року від початку ГН як

відсутність переходу в хронічну форму (стійка повна клініко-лабораторна ремісія),

перехід в хронічний ГН з

частковою ремісією і відсутністю прогресування захворювання,

торпідним плином, розвитком хронічної ниркової недостатності,

перехід в інший клінічний варіант ГН.

У віддаленому періоді документується

умовне видужання (збереження повної ремісії понад 5 років),

трансформація вихідних варіантів Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС ГН в ізольований сечовий синдром,

торпідний перебіг ГН,

хронічна ниркова недостатність.

Критерії ефективності лікування:

тривалість ремісії,

кількість рецидивів,

перехід гострого ГН в хронічний,

трансформація клінічних варіантів ГН,

швидкість прогресування ГН до розвитку хронічної ниркової недостатності,

швидкість наростання порушення функції нирок,

тривалість життя,

якість життя.

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ДИСПАНСЕРІЗАЦІЯ

Диспансерний нагляд дітей з ГН проводиться нефрологом та/чи педіатром протягом 5 років після нормалізації клініко-лабораторних показників, після цього строку з диспансерного обліку не знімаються пацієнти з нефротичним синдромом чи змішаною формою ГН. Хворим оформляється інвалідність згідно наказу МОЗ України № 454/471/516 (розділ 5, пункт 2) від 8 листопада 2001 року.

Після завершення лікування в умовах стаціонару хворий Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС переходить під амбулаторно-поліклінічній нагляд. Протягом 1-го року від початку захворювання проводиться щоквартальне обстеження в умовах нефрологічного стаціонару, амбулаторно дитина оглядається педіатром 1-2 рази на тиждень (при можливості - нефрологом 1-2 рази на місяць). В наступному рекомендується стаціонарне обстеження 1-2 рази на рік, огляд педіатра щомісячно, нефролога – 1 раз на 3-6 місяці. Під час огляду звертається увага на

регулярність обстеження у окуліста, ЛОР, стоматолога (1 раз на 6 місяців)

дотримання рекомендацій стаціонару

загальний стан та фізичний розвиток

адекватність діурезу

артеріальний тиск

наявність сечового синдрому

функціональний стан нирок

виникнення побічних ефектів та ускладнень терапії

усунення чинників, що провокують погіршення стану (хронічні вогнища інфекції, інсоляції, ГРВІ, стреси, вакцинації)

профілактику прогресування ГН (інгібітори АПФ)

вакцінацію проти респіраторних інфекцій

психологічну реабілітацію Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС, профорієнтацію підлітків.

Після завершення лікування режим розширюється – дозволяється відвідання школи в міжепідемічний період та при сприятливій метеообстановці зі звільненням від фізкультури або обмеженням занять на снарядах, на вулиці в холодну пору року. Дошкільнятам не рекомендується постійне відвідання дитячих колективів в зв`язку з ризиком приєднання інфекцій, здатних спровокувати рецидив ГН.

Обсяг та частоту лабораторних та інструментальних обстежень представлено в п. 3 (“Стандарти параклінічних досліджень”).

Можливо лікування в умовах місцевих нефрологічних санаторіїв в період ремісії (загально-укріплюючий ефект).

При необхідності лікування інтеркурентних інфекцій, соматичної патології слід пам`ятати про нефротоксичність препаратів і обмежуватися необхідним мінімумом медикаментів.

Вакцінація під час Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС імуносупресивної терапії проводяться тільки по епідеміологічним показанням, а після завершення - за індивідуальним графіком, з обв`язковим попереднім обстеженням (аналіз крові клінічний та біохімічний, аналіз сечі), на фоні гіпоалергенної дієти та антигістамінних препаратів (7-10 днів напередодні і після вакцинації).

Проведення реакції Манту – за графіком.documentahmpqht.html
documentahmpxsb.html
documentahmqfcj.html
documentahmqmmr.html
documentahmqtwz.html
Документ Плазмаферез. При гормонорезистентних та гормононегативних варіантах НС