Схеми та конструкції насосних станцій

Каналізаційні насосні станції за призначенням бувають головними (перекачують стічні води зі всієї території), районними (перекачують стічні води з окремих басейнів каналізування), лінійними або підкачування (перекачують стічні води з максимально заглибленого колектора в колектори з меншим заглибленням) та місцевими (перекачують стічні води від одного або декількох будинків).

Каналізаційні насосні станції мають машинне відділення, приймаль-ний.резервуар, побутові та допоміжні приміщення. В машинному залі розташовують основні та резервні насоси, а також все допоміжне обладнання для нормальної роботи насосів. Приймальний резервуар утворює регулювальну ємність, яка забезпечує найефективнішому рівномірну подачу насосів і розміри якої визначаються за поєднаним графіком притоку і відкачування стічних вод (не Схеми та конструкції насосних станцій менше за 5-ти хвилинну подачу найбільшого із встановлених насосів). Приймальний резервуар обладнують решітками для затримання великих механічних домішок. Затримані домішки подрібнюють в спеціальних апаратах і скидають в канал перед решітками. Машинний зал та інші службові приміщення відділяють від приймального резервуару суцільною водо- і газонепроникною стінкою.

Схеми та конструкції насосних станцій (рис. 2.13) залежать від гідрогеологічних умов, глибини підвідного колектору, типу та кількості насосів, особливості розташування насосних агрегатів тощо. Як правило, насосні станції розташовані в понижених місцях, мають значне заглиблення і часто нижче рівня підземних вод. В цьому випадку доцільно застосовувати каналізаційні насосні станції шахтного типу і круглі в плані (рис Схеми та конструкції насосних станцій. 2.13 а, б). Опускний спосіб будівництва дозволяє долати труднощі зведення споруди, які обумовлені складними гідрогеологічними умовами та значною глибиною станції.

Кругла форма в плані вигідна і в конструктивному відношенні.

Рис. 2.13 Схеми насосних станцій: а, б– шахтного типу відповідно з горизонтальними та вертикальними насосами; в – з окремо розташованим приймальним резервуаром; г – прямокутна в плані;
д – з шнековими насосами: 1 –решітка; 2 – електродвигун; 3 – напірний трубопровід; 4 – насос; 5 –всмоктувальний трубопровід; 6 –шнековий підйомник

При перекачуванні стічних вод, що містять пожежо- та вибухонебезпечні речовини, приймальні резервуари відокремлюють від машинного відділення, яке може розміщатися на меншій глибині (рис. 2.13в).

Значно спрощується схема та конструкція насосної станції, якщо вона має невелику Схеми та конструкції насосних станцій глибину і зводиться в сухих ґрунтах. Станція може мати прямокутну форму, а резервуар поєднуватись з машинним відділенням (рис. 2.13г).

Каналізаційні насосні станції, що перекачують невелику кількість стічних вод (місцеві або розташовані в сільських населених пунктах), будують підземними і повністю автоматизованими. Доступ для огляду і проведення профілактичних заходів здійснюється через люк.

В тих випадках, коли при перекачуванні невеликих витрат стічних вод висота підйому не перевищує 4 м, рекомендується приймати насосні станції з шнековими насосами (рис. 2.13 д).

Насоси вибирають за максимальною подачею насосних станцій і потрібним напором. Напірні трубопроводи від насосних станцій виконують, як правило, в дві лінії. Швидкість руху води в Схеми та конструкції насосних станцій них приймається 1-1,5 м/с.Рис. 2.14 Каналізаційні насосні станції: а) шахтного типу з горизонтальними фекальними насосами; б) із шнековими насосами:
1 – подвійний трубопровід; 2 – щитовий затвор; З –молоткова дробарка; 4 – решітки; 5 – приймальний резервуар; 6 – щит управління; 7 – кран-балка; 8 – напірний трубопровід; 9 – шнековий підйомник; 10 – вихідний трубопровід

Рис. 2.15 Каналізаційна насосна станція з окремо розташованим резервуаром: 1 – решітки; 2 – приймальний резервуар; 3 – всмоктувальні труби; 4 – напірні труби; 5 – кран-балка; 6 – машинне відділення

Розміри насосних станцій визначають, виходячи з об'єму приймального резервуару, габаритів обладнання, складу допоміжних та побутових приміщень. Підземна частина каналізаційних насосних станцій виконується з бетону або залізобетону, а наземна – з цегли.

Насосні станції повинні бути обладнані внутрішнім водопроводом, опаленням, освітленням та вентиляцією. Для Схеми та конструкції насосних станцій практичного застосування розроблені типові проекти насосних станцій різної потужності з різною глибиною підвідного трубопроводу. На рис. 2.14, 2.15 приведені приклади каналізаційних насосних станцій.


documentahmfrkz.html
documentahmfyvh.html
documentahmggfp.html
documentahmgnpx.html
documentahmgvaf.html
Документ Схеми та конструкції насосних станцій