Календарно – Тематичне планування з Фізики

Затверджую:

Директор школи:

Галина Сем’янчук

___________2013р.

Погоджено:

Заступник директора:

Мирослава Стронь

____________2013р.

Календарно – Тематичне планування з Фізики

На І семестр 2013 – 2014 навчального року.

7 клас

Виконала:

Вч. фізики

Марцінковська Марія

Креховицька ЗОШ І – ІІ ст.

7 клас

(1 год. на тиждень, усього 35 год., І семестр – 15 год., ІІ семестр - 19 год.)

Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 7 клас: Підручник/ Ф.Я. Божинова, М.М.Кірюхін, О.О. Кірюхіна. – Х.:Видавництво «Ранок», 2007..»

І семестр

№ уроку

Дата уроку

Зміст уроку

Основні цілі уроку

Домашнє завдання

Тема 1. Починаємо вивчати фізику (8год.)

Фізика – наука про природу. Фізичні тіла і фізичні явища. механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища

Лабораторна робота №1 Фізичний кабінет та правила поведінки в ньому

Ознайомити учнів з явищами, що вивчає фізика, викликати інтерес Календарно – Тематичне планування з Фізики до навчального предмета. Вимагати дотримання правил безпеки у фізичному кабінеті.

§ 1

Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці.

Лабораторна робота №2 Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

Ознайомити учнів з основними методами дослідження фізичних явищ. Формувати поняття про фізичні величини і способи їх вимірювання. Навчитись користуватись вимірювальними приладами, визначати ціну поділки шкали приладу.

§ 2,3

Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мега світи. Час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу.

Лабораторна робота №3 Вимірювання часу

Охарактеризувати структурні рівні фізичного світу (мікро-, макро-, мегасвіт). Послідовність, тривалість і періодичність подій Календарно – Тематичне планування з Фізики. Одиниці часу.

§5

Закінчити виконання лабораторної роботи, підготуватись до л.р.№4,5

Простір. Виміри простору. Довжина та одиниці довжину. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму.

Лабораторна робота №4 Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні

Лабораторна робота №5 Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів.

Навчити учнів вимірювати довжину, площу поверхні, об’єм куба і паралелепіпеда. Порівнювати одиниці фізичних величин, що мають приставки СІ§5

Закінчити виконання лабораторних робіт

Взаємодія тіл. Види взаємодії (Земне тяжіння, електризація тіл, взаємодія заряджених тіл, взаємодія магнітів)

§ 6

Сила – міра взаємодії. Енергія

§ 7

Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток Календарно – Тематичне планування з Фізики фізики. Тематичне оцінювання №1

§ 8

Тема 2.Будова речовини (8 год.)

Фізичне тіло і речовина. Маса. Одиниці маси. Лабораторна робота №6 Вимірювання маси тіл

§ 9

Густина. Одиниці густини.

Лабораторна робота №7 Визначення густини твердих тіл і рідин

§ 10

Розв’язування задач

§ 11

Будова речовини. Атоми і молекули. Рух і взаємодія молекул.

§ 12, 13

Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури. Дифузія. Лабораторна робота №8 Дослідження явища дифузії в рідинах і газах

§ 13, 14

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах

§ 15

Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури

§ 16

Тематичне оцінювання №2

Календарно-тематичне планування з фізики

7 клас

(1 год. на тиждень, усього 35 год., І семестр – 15 год.,)

ІІ семестр

№ уроку

№ уроку в темі

Тема уроку

Основні цілі уроку

Домашнє Календарно – Тематичне планування з Фізики завдання

Тема 3. Світлові явища (15 год.)

12.01

Оптичні явища в природі. Джерела світла

Дати поняття світлового променя, ознайомити учнів із природними і штучними джерелами світла

§ 17

19.01

Фотометрія. Світловий потік. Сила світла. Освітленість

Ввести поняття фотометрії та законів фотометрії. Ознайомити учнів з одиницями освітленості, сили світла та поняттям точкового джерела. Формувати в учнів розуміння економного використання світлової енергії

§ 18, 19

26.01

Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

Лабораторна робота №9. Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору

Показати учням, що біле світло складається зі світла різних кольорів; від чого залежить колів світла. Сформувати у учнів практичні навички при дослідженні явища дисперсії білого світла та Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору

§ 25

02.02

Прямолінійне Календарно – Тематичне планування з Фізики поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.

Пояснити властивість прямолінійного поширення світлового променя, природу сонячних та місячних затемнень

§ 20

09.02

Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Дзеркальне і розсіяне відбивання світла.

Лабораторна робота №10 Вивчення законів відбивання за допомогою плоского дзеркала

Встановити з учнями закони відбивання, особливості відбивання світлових променів від дзеркальних поверхонь, дифузних відбивань; навчити учнів графічно зображати падаючий та відбитий промені, знаходити кути падіння та відбивання, змінювати напрям поширення світла за допомогою плоского дзеркала

§21,22

16.02

Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.

Вивчити явища зміни напряму світла на межі поділу двох різних оптичних середовищ, сформувати поняття більш і менш Календарно – Тематичне планування з Фізики оптично густого середовища.

§ 23

23.02

Розв’язування задач і вправ

Продовжувати формувати графічні навички зображення ходу світлового променя, поєднувати досліди з теоретичними висновками

§

01.03

Тематичне оцінювання №3

Перевірити початкові знання учнів про оптичні явища

08.03

Лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза. Формула тонкої лінзи

З’ясувати будову, форму й характеристики лінз. Вивчити особливості ходу променів у лінзах.

§ 26, 27

15.03

Лабораторна робота №11 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Навчити учнів отримувати збільшенні та зменшені зображення предметів за допомогою збиральної лінзи, визначати її фокусну відстань, оптичну силу.

§

22.03

Розв’язування задач

Продовжувати формувати в учнів уміння будувати хід променів крізь лінзу; розв’язувати задачі на формулу тонкої лінзи

§

05.04

Око як оптична система. Вади зору. Окуляри.

Ознайомити Календарно – Тематичне планування з Фізики учнів з будовою ока (на моделі), вадами зору та способами їх усунення.

§ 28

12.04

Оптичні прилади. Лабораторна робота №12 Складання найпростішого оптичного приладу

Показати хід променів у оптичних приладах. Формувати експериментальні навички учнів. Розвивати в учнів самостійність, наполегливість, творчість.

19.04

Узагальнення знань з теми

Набуття учнями практичних навичок при розв’язуванні задач, застосування отриманих знань на практиці, підготовка до тематичного оцінювання

26.04

Тематичне оцінювання №4

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.

03.05

Екскурсії

10.05

Екскурсії

17.05

Резерв

24.05

Резерв

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentahluhor.html
documentahluoyz.html
documentahluwjh.html
documentahlvdtp.html
documentahlvldx.html
Документ Календарно – Тематичне планування з Фізики